Warunki użytkowania

ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY OZNACZA WYRAŻENIE ZGODY NA PONIŻSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA. W RAZIE BRAKU ZGODY NA TE WARUNKI NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z TEJ WITRYNY.

Niniejsza witryna zawiera łącza do innych witryn (zwanych połączonymi), Użytkowanie połączonych witryn podlega również warunkom użytkowania określonym dla tych witryn. W przypadku sprzeczności niniejszych warunków użytkowania z warunkami

użytkowania połączonej witryny, warunki użytkowania połączonej witryny mają znaczenie rozstrzygające i są dla niej obowiązujące.

 

Prawa Autorskie  

-         Wszystkie znaki towarowe oraz inne przedmioty własności intelektualnej uwidocznione  w serwisie multimaterialy.pl stanowią własność Vofree sp.z o.o. 

-         Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Polski, przedmioty własności intelektualnej, o których mowa , nie mogą zostać wykorzystane przez Użytkowników i osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Vofree sp.z o.o. 

-        Znak Marki zwany logiem multimaterialy.pl    jest znakiem zastrzeżonym i podlega prawnej ochronie. Używanie go bez wiedzy i zgody firmy Vofree sp.z o.o. jest zabronione.

-         Zdjęcia produktów podlegają prawnej ochronie i nie mogą być wykorzystywane w innych celach i innej formie niż na stornie multimaterialy.pl, publikowanie ich na innych nośnikach, oraz użytkowanie na innych serwisach internetowych bez zgody firmy Vofree sp.z o.o. jest zabronione.

Prawa Autorskie

-         prawa do wszystkich treści, plików graficznych, filmów , dźwięków oraz wszystkich pozostałych elementow serwisu, tworzących jego integralna całość.
Należą do firmy Vofree sp.z o.o. i podlegaja prawnej ochronie,  

-         Wykorzystywanie ich w innych celach niż zostały utworzone jest zabronione, Wykorzystywanie ich bez wiedzy i zgody firmy Vofree sp.z o.o. jest zabronione.

Polityka Prywatności

Firma Vofree sp.z o.o. jest zobowiązana dbać o prywatność wszystkich osób odwiedzających witrynę sieci web marki multimaterialy.pl
W tej części opisano, w jaki sposób firma Vofree sp.z o.o. stara się chronić otrzymywane dane osobowe.

Gromadzone informacje i ich wykorzystywanie

-         Żadne dane osobowe nie są gromadzone w tej witrynie bez wiedzy lub zgody użytkownika.

-         W pewnych obszarach witryny użytkownik jest proszony o podanie nam swoich danych osobowych np. podczas, zamawiania broszury lub otrzymywania biuletynów.

-         Gdy prosimy o podanie danych osobowych, odwiedzający mają możliwość jawnego zrezygnowania z otrzymywania jakichkolwiek wiadomości od firmy Vofree sp.z o.o.

Ochrona danych osobowych odwiedzających

-        Vofree sp.z o.o.  stosuje wiele różnych środków zabezpieczeń w celu zachowania bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników. Dane osobowe użytkowników są zawarte w bezpiecznych sieciach i dostęp do nich ma tylko ograniczona liczba pracowników firmy Vofree sp.z o.o.  i jej agencji zewnętrznych, posiadająca specjalne prawa dostępu do takich systemów.

Ujawnianie zgromadzonych informacji stronom zewnętrznym

-         Firma Vofree sp.z o.o.  nie sprzedaje, nie wymienia ani w żaden inny sposób nie przenosi i nie będzie przenosić poza firmę danych osobowych podawanych przez odwiedzających dobrowolnie podczas rejestracji bądź w promocjach.

-         Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronie Vofree sp.z o.o. jest regulowana osobnymi postanowieniami

-         Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach  prowadzenia statystyk oglądalności strony Vofree sp.z o.o. oraz do administracji serwerem firmy Vofree sp.z o.o.